1970- ja 1980-luvut uusien haasteiden aikaa

Kun Erkki Verkkonen 1974 kutsuttiin Suomen Vapaakirkon lähetysjohtajaksi, hänen tilalleen seurakunnan paimeneksi valittiin pastori Jorma Kuusinen. Tämä aloitti työnsä hänelle ominaisella tarmokkuudelle ja herätyssanoman julistuksella. Se sai vastakaikua kuulijoissa ja uusia kuulijoita kirkkoon. Alusta asti nähtiin uskoontuloja ja saatiin pitää uskoontulleiden kastejuhlia. Seurakunnan väkimäärä kasvoi ja ylitti vuonna 1978 kolmensadan varsinaisen jäsenen määrän. Seurakunta tarvitsi toisenkin työntekijän, joksi valittiin pastori Keijo Piironen. Lisäksi seurakunnalla oli nuoriso- ja lastentyössä oma työntekijänsä, joista tässä yhteydessä mainittakoon vieläkin seurakunnan jäseninä olevat Hilkka Luttinen, Milja Lehtinen ja Päivi Vainio. Maakuntatyötä tehtiin ja ympäristökokouksia pääasiassa maallikkovoimin pidettiin ahkerasti. Kuorotoiminta jatkui ja syntyi uusikin sairaalakuoro Kerttu Niemisen johdolla. Monien rakastama Elma Peltola toimi vuodesta 1968 lukien seurakunnan diakonina. Oli kotisoluja ja kokoonnuttiin rukouspiireissä.

Uutena työmuotona aloitti partiotyö, jonka piirissä oli vuonna 1980 jo 80 nuorta. Tuolloin perustettiin virallisesti seurakunta taustayhteisönään partiolippukunta Jyväskylän Versot, joka edelleenkin jatkaa vireätä toimintaansa seurakunnan yhteydessä.

Maassamme elettiin 1970-luvun lopulla myös tunnetun helluntaisaarnaaja Niilo Yli-Vainion aikaa. Se vaikutti myös seurakuntamme elämään ja monissa kokouksessa järjestettiin rukousjonoja, joissa Kuusinen ja vierailevatkin sananjulistajat rukoilivat ihmisten puolesta. Kaatumisilmiöt tulivat jo tuolloin tutuksi. Vapaakirkko vei Jorma Kuusisenkin viiden palveluvuoden jälkeen tehtäviinsä, myöhemmin koko kirkkokunnan johtajaksi. Häntä seurasi paimenen tehtävässä pastori Toivo Palmi ja Piirosta nuorisopappina Kalevi Rautjoki. Palmi oli paimen sydämeltään ja armoitukseltaan ja hänen tehtäväkseen tuli jäsenmäärältään kasvaneen seurakunnan hoitaminen isällisellä huolenpidolla ja hartailla rukouksilla.

Seurakunnassa iloittiin, kun vuonna 1982 saatiin lähettää oman seurakunnan kasvatti Maija Lock, os. Saikkonen, yhdessä hollantilaisen miehensä Arjen Lock´in kanssa Raamatun käännöstyöhön Papua Uudelle Guinealle. Heidän työnsä jatkui 25 vuotta, välissä lyhyt jakso Hollannissa. Uusi testamentti Abau-heimolle  heimon omalle kielelle valmistui vuonna 2007. Tämä työyhteys ja Lock´in koko perheen yhteys seurakuntaan on ollut suuri rikkaus ja Jumalan lahja.

Kyösti ja Seija Leppänen toimivat lyhyen ajan seurakuntamme lähetteinä Nepalissa ja Ritva Turunen vapaaehtoistyöntekijänä sairaanhoitajan tehtävissä Jerusalemissa. Jari Koivu lähti vuonna 1988 seurakunnan lähettämänä ensin juutalaistyöhön Itävallan Wieniin ja siirtyi myöhemmin puolisonsa Tanyan kanssa lähetystyöhön Kanadan Toronton kautta Pietariin Venäjälle. Jari Koivu vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa muuttivat joulukuussa 2001 Kyproksen Nikosiaan lähetystyöhön.

Monet seurakunnan nuoret osallistuivat 1980-luvulla kesäisin seurakunnan järjestämiin aktiomatkoihin Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan. Seurakunnan työhön alkoi näin tulla kansainvälistä vivahdetta.

Toivo Palmin jäädessä eläkkeelle vuonna 1986, pastori Vesa Koivu siirtyi "kakkospapin" tehtävästä seurakunnan paimeneksi, jolloin myös pastori Auvo Pajunen tuli seurakunnan palvelukseen. Hieman myöhemmin Kari "Veke" Hämäläinen aloitti nuorisotyöntekijänä. 1980-luvulla ja osittain 1990-luvun alussa seurakuntaa palvelivat ansiokkaasti myös pastorit Pertti Räty ja Juhani Eriksson.

Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi tasaista kasvuaan ja vuonna 1986 varsinaisten jäsenten lukumäärä ylitti neljänsadan rajan.

 
Jyväskylän Vapaaseurakunta | Puutarhakatu 16, Jyväskylä | Rajakatu 20 B 18, 40200 Jyväskylä | Puh. (014) 614 026 | toimisto@jyvaskylanvapaaseurakunta.fi | www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi