Elämänkaarikurssi 10.3.-7.4.2018

Jyväskylän Vapaaseurakunnassa järjestetään yhteiskristillinen
sielunhoidollinen Elämänkaari-kurssi, joka koostuu neljän viikon ajanjaksolle
sijoitetuista kahdesta seminaarilauantaista (10.3. ja 7.4. klo 10-14) ja 3–4
pienryhmäkokoontumisesta seminaarien välisinä arkipäivinä.

Mikä on Elämänkaari?

Elämämme varrella tapahtuneet asiat, vaille jäämiset ja haavoitetuksi tulemiset
ovat jättäneet jokaiseen meistä jälkensä ja vaikuttavat monin tavoin
nykypäiväämme, ihmissuhteisiimme ja jumalakuvaamme. Elämänkaarikurssi
tarjoaa sinulle – ikään tai sukupuoleen katsomatta – mahdollisuuden pysähtyä
elämänkaaresi äärelle ja saada uudenlaista näkökulmaa, Jumalan läsnäoloa ja
merkitystä omaan elettyyn elämääsi ryhmäprosessin kautta.

Kristillinen elämänkaarityöskentely yhdistää psykologisen ja hengellisen
näkökulman. Ensimmäisessä seminaarissa käsitellään ihmisen kehityskaaren ja
kiintymyssuhteiden sekä sisäisen eheytymisen teemoja, jotka liittyvät
olennaisena osana ihmissuhteiden ja identiteetin rakentumiseen. Kurssin
aikana käsitellään myös anteeksiantamiseen ja -saamiseen liittyviä
kysymyksiä.

Pienryhmät

Pienryhmätyöskentelyn kautta tulet kuulluksi ja nähdyksi turvallisessa ja
luottamuksellisessa ympäristössä. Seminaarien välille jäävissä
pienryhmäkokoontumisissa kuullaan jokaisen ryhmäläisen oma elämänkaari;
jokaisella on henkilökohtainen aika ja luottamuksellinen paikka jakaa itselle
merkityksellisiä, voimaannuttavia sekä kuluttavia muistoja. Toteutuksessa saa
käyttää luovuutta. Jokaiseen kokoontumiseen varataan runsaasti aikaa
henkilökohtaiselle rukoukselle.

Elämänkaari on tarkoitettu jokaiselle, joka on kiinnostunut menemään
syvemmälle itsensä ja Taivaan Isän tuntemisessa hahmottamalla pidemmällä
aikajänteellä tapahtuneita identiteettiin vaikuttavia asioita.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse: elamankaarikurssi@gmail.com. Ilmoita
nimi, ikä ja puhelinnumero.

Lisätietoja saa sähköpostitse tai suoraan kysymällä Harri Jukkalalta ja Satu Korhoselta.
HUOM. Paikkoja rajoitetusti. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on
4.3.2018.
 
Jyväskylän Vapaaseurakunta | Puutarhakatu 16, Jyväskylä | Rajakatu 20 B 18, 40200 Jyväskylä | Puh. (014) 614 026 | toimisto@jyvaskylanvapaaseurakunta.fi | www.jyvaskylanvapaaseurakunta.fi